Denmark

Visit Nalco's European Regional Websites: English | Français | Italiano | Deutsch | Español | Pусскоязычный

Nalco Danmark er en del af den internationale organisation Nalco, som er en af de førende leverandører af integrerede vandbehandling og procesforbedring tjenester, kemikalier og udstyr programmer for industri-og institutionel anvendelse. Vi arbejder med kølevandsystemer (korrosions-, belægnings- og bakteriebeskyttelse), kedelvandsystemer (korrosions og belægningsbeskyttelse) samt spildevand (fældning, oprensning og slamafvanding) og vi kan trække på ekspertise fra hele organisationen, men især fra vores europæriske hovedkontor i Leiden. Nalco Danmark ønsker at være en betroet partner for vores kunder i hele Danmark. Vores ønske om at hjælpe med at forbedre kvaliteten af vores kunders produkter og positivt påvirker deres drift, er drivkraften for løbende at forbedre vores nuværende tilbud og bringe nye programmer til markedspladsen. Nalco vil fortsat fokusere på at imødekomme og overgå vores kunders behov i alle brancher, herunder papir, energi, produktion, minedrift, gæstfrihed, sundhedsvæsen og mad og drikke.

Nalco is the leading provider of integrated water treatment and process improvement services, chemicals, and equipment programs for industrial and institutional applications. We remain a trusted partner to our customers throughout Denmark and all of Europe. Our commitment to improving the quality of our customers’ products and positively impacting their operations drives us to continually improve our current offerings and bring new programs to the marketplace. Nalco will continue to focus on meeting and exceeding the needs of our customers throughout all industries including paper, energy, manufacturing, mining, hospitality, healthcare, and food and beverage.

Nalco Danmark A/S
Høffdingsvej 36, 3.
2500 Valby
Denmark 
Tel: +45 481-958-00
Fax: +45 481-950-60